Ydelser

Det kan starte med et ”servicecheck” i din virksomhed – som garanti for at vi starter samarbejdet på det rigtige niveau og tager afsæt i din aktuelle situation og udfordring.

 

Udgangspunktet er:

- Har din virksomhed det rigtige antal medarbejdere i de rigtige funktioner?

- Har dine medarbejdere de rigtige kompetencer i forhold til de strategiske udfordringer?

- Er dine medarbejdere motiverede og engagerede i at nå de strategiske mål?

 

En anden mulighed er en specifik HR-opgave, som du står over for og som du ønsker professionel hjælp til. Vores ydelser har fokus på:

 

 • Rekruttering – Search/Selection
 • Lederudvikling – Business Coaching
 • Team Udvikling – High Performance Teams
 • Outplacement

 

Rekruttering – Search/Selection

”We hire people for their technical skills. We fire them for behavioural faults" (Kilde: Financial Times – anonym)

 

Intet er mere overset – og intet er mere vigtigt – end at starte med at vurdere, hvilke adfærdsmæssige kompetencer vi ønsker i et givet job.

 

Omdrejningspunktet er:

 • Stillingsbeskrivelse
 • Afdækning af jobkrav / Stillings Profil Analyse (SPA)
 • Person Profil Analyse (PPA)

 

Hos HR-Business er vi certificerede i THOMAS Int. systemet, som sikrer en effektiv og professionel proces.

 

Download procesbeskrivelse om Search/Selection her

 

Lederudvikling og Business Coaching

Den verden og det marked, som virksomhederne i dag skal agere i, gør det nødvendigt med løbende tilpasninger og organisationsændringer.

 

I kølvandet på sådanne ændringer opstår helt naturligt øgede krav til både ledelse og medarbejdere hvad angår samarbejde, kommunikation og interaktion generelt. Set i lyset heraf bliver det af afgørende betydning for den enkelte med øget selvindsigt, værdi-og kompetenceafklaring.

 

Lederrollen i virksomhederne er konstant i forandring. Lederne bliver bl.a. udfordret, fordi der i virksomhederne sker en ændring og udvikling fra management tp leadership, dvs:

 

Fra: Funktionsopdelte afdelinger Til: Tværfaglige procesteams

Fra: Simple arbejdsopgaver Til: Multijobs

Fra: Fagfikseret uddannelse Til: Personlig og social udvikling

Fra: Historiske præstationer Til: Evner

Fra: Styring og kontrol Til: Coaching

Fra: Tal-fikseret Til: Visionær og strategisk

 

Det betyder behov for særlige kompetencer hos lederne for at kunne matche medarbejdernes forventninger og krav og for at nå de forretningsmæssige mål.

 

Som leder er du rollemodel og skal kunne:

 • Visionere
 • Kommunikere
 • Servicere
 • Facilitere
 • Coache

 

Det kræver selvindsigt fordi:

 • Organisatorisk transformation starter med ledernes vilje til at ville undersøge deres egne værdier og adfærdsmønstre.
 • Organisationer transformeres ikke – det gør mennesker!

 

 

PERSONLIG UDVIKLING

Arbejdsmarkedet er et marked som alle andre, det handler om at købe og sælge. Derfor er en af dine opgaver – hele livet – at udvikle dig til at blive, og fortsat være, en attraktiv medarbejder inden for dit eget område.

 

Der er mange måder du kan gøre dette på. Du må først og fremmest hele tiden forbedre dine faglige færdigheder. Men ligeså vigtigt er det, at du arbejder med din personlighed. I langt de fleste arbejdsfunktioner handler det mere og mere om, hvordan man er som person: passer ens stil til jobbet, hvordan passer ens personlige stil i forhold til samarbejdet med kolleger, chefer, kunder, leverandører osv. Det er i virkeligheden her, man skal finde nøglen til succes eller fiasko i jobbet.

 

HR-Business møder dig nøjagtig der, hvor du er som leder, og i fællesskab sætter vi indhold og mål op for fortsat udvikling i dit lederskab. Coaching er nøglen og vi har værktøjerne.

 

Download procesbeskrivelse om Lederudvikling og Business Coaching her

 

Team Udvikling – High Performance Teams

Kompleksiteten i dagens samfund – både nationalt og internationalt - stiller store krav til effektivt samarbejde. Forandringer i verden omkring os medfører forandringer i samarbejdsformer og –relationer.

 

Teams, som er etableret omkring store og små projekter, er sammensat af højt kvalificerede medarbejdere – men det er ikke ensbetydende med, at de fungerer godt i teamstrukturen, eller at teamet samlet set yder den præstation som det faktisk kan.

 

Teamets evne til high performance handler ikke om antal medarbejdere eller struktur, og det handler ikke kun om medlemmernes faglige og tekniske ekspertise. Det handler om, at medlemmerne i teamet har viden om hvilke styrker og kompetencer, de alle besidder, og at de bruger den viden og indsigt optimalt. En af de vigtigste forudsætninger for dette er, at medlemmerne føler sig trygge ved hinanden og at alle er enige om teamets formål, mål og midler.

 

HR-Business arbejder med teams udvikling ud fra en anerkendt model, som gør det muligt at kortlægge de væsentlige ting, der sker i et team, identificere symptomer på destruktiv eller uproduktiv adfærd, og inspirere til initiativer, som kan få teamet til at levere toppræstationer.

 

Download procesbeskrivelse af Team Udvikling - High Performance Teams her

 

Outplacement

Ændrede markedsvilkår betyder løbende tilpasninger og organisationsændringer.

 

I kølvandet på sådanne ændringer kan det være nødvendigt at tage afsked med dygtige og loyale medarbejdere. Men samtidig vil vi i fremtiden se, at der opstår nye værksbølger, som kræver hurtig action fra virksomhederne m.h.t. rekruttering og genplaceringer.

 

HR-Business er katalysator i den proces, som den opsagte medarbejder skal igennem:

Fra håndtering af at være opsagt, mobilisering af netværk, profilanalyse, kompetenceoversigt, match mellem kompetencer og jobønsker, CV og ansøgning, forberedelse til jobsamtale og selve præsentationen ved samtalen.

 

Qua vores mangeårige erhvervserfaring og indgående kendskab til jobmarkedet er vi garant for kompetent sparring og rådgivning igennem hele processen.

 

Download procesbeskrivelse om Outplacement her

 

Hent og læs når du har tid

 

 

 

 

 

 

 

Det er vigtigt for HR-Business at gøre det så nemt for dig som muligt. Også når det drejer sig om at fortælle dig om de ydelser, vi kan tilbyde.

 

Vi har derfor samlet alt, hvad du har behov for at vide om Search/Selection, Business Coaching og Lederudvikling, Team Udvikling - High Performance Teams og Outplacement, for at kunne tage en kvalificeret beslutning om et eventuelt samarbejde.

 

Lige til at downloade herunder og læse når du har tid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Business - CVR: 30104366 - Tlf.: +45 2123 2254 - E-mail: Helle@HR-Business.dk